กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬากรีฑาตำบลแหลม เพื่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2555

รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ร่วมกับศูนย์กีฬาตำบลแหลม และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแหลม ได้ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑาตำบลแหลม เพื่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15  ประจำปีงบประมาณ 2555  และได้มีกำหนดจัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันฯ ขึ้นในวันที่เสาร์ที่ 21 และอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ สนามโรงเรียนวัดแหลม หมู่ที่ 1 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร ในการนี้ได้เรียนเชิญ   นายสมโภชน์  โชติชูช่วง นายอำเภอหัวไทร  มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬา- กรีฑาครั้งนี้ มีนักกีฬาเป็นนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ทั้ง 5 แห่ง นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้ง 4 โรง และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลแหลมทั้ง 10 หมู่บ้าน  ประเภทกีฬาที่ใช้แข่งขันได้กำหนดไว้ทั้งประเภทหญิงและชาย โดยมีการจัดการแข่งขันฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2555 เป็นต้นมา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2555    อ่าน 720 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**