องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 : www.leam.go.th
 
 
  "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งที่ผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
:::::::::::::::::::::