สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 
นายเสทือน ถาวรนุรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0895627165
นายจรัล แนมไสย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0980472145
นายจินดา คงตุก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0878963667
นายเริงชัย ณะแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0626311133