สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
 
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
 
 
     
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
11/6 ม.4 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80170
โทรศัพท์ : 075-466200 , 075-355622
www.leam.go.th