สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 33 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2565
นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 16 ส.ค. 2563
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 29 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 24 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 22 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1